Các tuyến đường trong KĐT

 • Trục chính 32m, lòng đường 7,5 x 2 = 15m(có đoạn 33m do dải phân cách rộng hơn)
 • Trục đường khu vực: 21m, lòng đường 9m
 • Trục đường cấp nội bộ: 15m, lòng đường 7m

Các loại hình quy hoạch:

 • Nhà phố thương mại: vị trí được bố trí trên các trục đường chính của dự án, tuyến 32 m và tuyến 33 m. Diện tích các lô đất từ 100 m2 đến 132 m2, mặt tiền 5 m – 6 m, chiều dài từ 20 m đến 22 m.
 • Nhà liền kề: vị trí tại các tuyến đường nội bộ của dự án, diện tích đa dạng từ 90 m2 đến 100 m2, mặt tiền 5m.
 • Biệt thự song lập: diện tích 200 m2, mặt tiền 10 m
 • Biệt thự đơn lập: diện tích 300 m2, mặt tiền 15 m.
 • Trục chính 32m, lòng đường 7,5 x 2 = 15m(có đoạn 33m do dải phân cách rộng hơn)
 • Trục đường khu vực: 21m, lòng đường 9m
 • Trục đường cấp nội bộ: 15m, lòng đường 7m

Các loại hình quy hoạch:

 • Nhà phố thương mại: vị trí được bố trí trên các trục đường chính của dự án, tuyến 32 m và tuyến 33 m. Diện tích các lô đất từ 100 m2 đến 132 m2, mặt tiền 5 m – 6 m, chiều dài từ 20 m đến 22 m.
 • Nhà liền kề: vị trí tại các tuyến đường nội bộ của dự án, diện tích đa dạng từ 90 m2 đến 100 m2, mặt tiền 5m.
 • Biệt thự song lập: diện tích 200 m2, mặt tiền 10 m
 • Biệt thự đơn lập: diện tích 300 m2, mặt tiền 15 m.